โครงการแรกของเรา 

เราทำอย่างไร

เราทำยังไง เริ่มจากเครื่องผลิตที่เราใช้ ได้รับการรับรองจาก FDA และได้รับใบอนุญาตที่ผ่านกฎหมายไทยในการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ถัดมาคือระบบการนำขวดแก้วน้ำดื่มกลับมาใช้ใหม่ ด้วยระบบนี้เรามีจุดประสงค์ที่จะลดการขนส่งขวดน้ำดื่มพลาสติกจากฝั่ง ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขวดน้ำดื่มพลาสติก รวมถึงสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่บนเกาะ

เนื่องจากเรากระบวนการผลิตของเราเกิดขึ้นบนเกาะ ทำให้เราสามารถผลิตในราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับขวดน้ำดื่มพลาสติกที่นำเข้าจากฝั่ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงตลาดบนเกาะและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เราคาดว่าการหันมาบริโภคขวดแก้วน้ำดื่มกลาสสิกจะสามารถลดปริมาณขวดน้ำดื่มพลาสติกได้ 700,000 ขวดในช่วงฤดูกาลแรก และคาดว่าจะส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ได้ถึง 11 ตำแหน่งในการผลิตและขนส่ง เราวางแผนที่จะร่วมมือกับกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะกูด 

มลภาวะพลาสติก 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนส่วนใหญ่บริโภคน้ำดื่มผ่านขวดพลาสติกจำนวนมากและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

 

หลายครั้งที่เราพบขยะพลาสติกตามท้องถนนบางครั้งพลาสติกถูกกำจัดโดยวิธีการเผาผลาญทำให้เกิดปัญหาหมอกลงในที่สุด จะถูกนำไปทิ้งในหลุมฝั่งกลบ (หลุมฝังกลบ) เมื่อฝนตกน้ำทิ้งผ่านกองขยะแล้วก็ลงไปในทะเลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

โครงการของเราเริ่มต้นในทวีปเอเชีย เราจะนำระบบขวดแก้วน้ำดื่มที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาประยุกต์ใช้ที่เกาะกูด เพื่อที่จะนำเสนอทางเลือกใหม่ที่หลีกเลี่ยงและทดแทนการบริโภคขวดน้ำดื่มพลาสติก 

 

ธุรกิจของเราประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

1) การบำบัดน้ำและการผลิตน้ำดื่ม 

2) การบรรจุขวดและการส่งของ 

3) การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า 

4) การรวบรวมขวดแก้ว ทำความสะอาด และบรรจุน้ำดื่มใหม่เพื่อให้เกิดวัฎจักรที่ยั่งยืน 

เพื่อให้โครงการของเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในพื้นที่ กลาสสิกได้ร่วมมือกับคุณกฤตภาสซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่และเป็นหุ้นส่วนของกลาสสิก 

ผลกระทบ

กลาสสิกนำเสนอทางเลือกใหม่ในการบริโภคน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว โดยมุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสามารถแก้ปัญหามลภาวะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในพื้นที่ เพราะว่าขวดแก้วกลาสสิกจะลดและทดแทนการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียว 

 

ทางการตลาด ขวดแก้วน้ำดื่มกลาสสิกมีราคาถูกกว่าขวดน้ำดื่มพลาสติกที่นำเข้าจากบนฝั่ง รวมถึงลูกค้าจะได้รับการดูแลบรรจุภัณฑ์ตลอดการบริโภค ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งไปยังลูกค้า หลังจากการบริโภคทางเราจะนำขวดเปล่ามาเข้าสู่ขบวนการบรรจุน้ำดื่มใหม่

 

เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การหันมาใช้ขวดแก้วน้ำดื่มแทนขวดพลาสติกจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะรักษาระบบนิเวศของโลกและทะเลให้สะอาด และอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว 

 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ราคาถูก 

บริการครบวงจร

ติดต่อเรา 

หากมีคำถาม หรือสนใจที่จะเป็นผู้สนับสนุนกลาสสิก สามารถติดต่อเราได้ที่   

ติดตามเรา

แชร์และติดตามเราได้ทุกช่องทาง  social media

  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

สนใจสนับสนุนกลาสสิกผ่านทาง 

สนับสนุนกลาสสิก