เปลี่ยนแปลงโลกด้วยหนึ่งขวดแก้วในแต่ละครั้ง

ปัญหาที่ซับซ้อน

หากเราต้องการที่จะลดมลภาวะพลาสติกในมหาสมุทร เมือง และป่าไม้ เราต้องเริ่มลงมือทำทันที แต่อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถที่จะงดใช้พลาสติกอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีสิ่งใดมาทดแทน เราจึงต้องหาทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืน

ไม่มีขยะ น้ำที่บริสุทธิ์ 

โซลูชั่นง่าย ๆ

 

หนึ่งสิ่งที่เราคำนึงอย่างมากคือการนำแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และสภาวะสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เราเชื่อว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการเพิ่มทางเลือกที่ทดแทนการใช้ขวดพลาสติกในพื้นที่ ในอนาคตเมื่อเราวางแผนที่จะขยายแนวทางการแก้ปัญหาของเราไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วโลก  เราจะวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่สำคัญต่างใๆนพื้นที่เป็นอันดับแรก เพื่อที่เราสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างยืน

แผนธุรกิจของเรา 

Social Business คือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เราจึงตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก อย่างขวดน้ำแก้วกลาสสิก จากแนวความคิดดังกล่าว เราจึงอยากที่จะพัฒนาทางเลือกนี้ในทุกๆสิ่งของที่จำเป็นในอนาคต

ติดต่อเรา 

หากมีคำถาม หรือสนใจที่จะเป็นผู้สนับสนุนกลาสสิก สามารถติดต่อเราได้ที่   

ติดตามเรา

แชร์และติดตามเราได้ทุกช่องทาง  social media

  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

สนใจสนับสนุนกลาสสิกผ่านทาง 

สนับสนุนกลาสสิก