นำแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีอยู่มาปรับใช้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหามากที่สุด 

แก้วบริสุทธิ์ น้ำบริสุทธิ์

ปัจจุบันนี้ ปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่ผ่านขบวนการบำบัดเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก ในหลายประเทศขยะพลาสติกไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจำนวนประชากรและผู้มาเยือนที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสูงมาก

ชาวบ้านที่เกาะกูดกล่าวว่าส่วนมากขยะพลาสติกที่พบเห็นบนเกาะคือขวดพลาสติก

 

ทีมกลาสสิกของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งฟันเฟิองในแก้ปัญหามลภาวะพลาสติกที่จัดการกับสาเหตุโดยตรง ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำดื่มขวดแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรามีจุดประสงค์ที่จะเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยาสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เราเสนอทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้พลาสติก

โครงการ

 

โครงการของเราเริ่มต้นที่เกาะกูด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มลภาวะพลาสติกในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีมกลาสสิกเชื่อมั่นว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่จะช่วยลดมลภาวะพลาสติกคือการรีไซเคิล แต่เนื่องจากการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับจำนวนพลาสติกในพื้นที่ เราจึงคิดหาทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน เรานึกถึงขวดน้ำดื่มที่ทำมาจากแก้ว เพราะขวดแก้วสามารถก็บรักษาได้ดีและนำมาใช้ได้หลายครั้งโดยที่ไม่เสื่อมคุณภาพ เราจึงเลือกขวดแก้วน้ำดื่มเป็นโครงการนำร่อง

เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งมลภาวะครั้งนี้ 

เราเชื่อว่า เราสามารถที่จะยับยั้งมลภาวะที่เกิดขึ้นในยุดนี้ด้วยกัน

ติดต่อเรา 

หากมีคำถาม หรือสนใจที่จะเป็นผู้สนับสนุนกลาสสิก สามารถติดต่อเราได้ที่   

ติดตามเรา

แชร์และติดตามเราได้ทุกช่องทาง  social media

  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

สนใจสนับสนุนกลาสสิกผ่านทาง 

สนับสนุนกลาสสิก